Tasulised teenused

TASULISTE TEENUSTE HINNAKIRI

24.07.2020

  

TASULISI TEENUSEID OSUTATAKSE HAIGETELE HAIGEKASSA HINNAKIRJA ALUSEL (ERIARSTI VASTUVÕTT KOEFITSIENDIGA 2,0; UURINGUD KOEFITSIENDIGA 1,0)

 Hinnakiri võib muutuda vastavalt Eesti Haigekassa hinnakirja muutustele. 

Näiteks: 

1. ERIARSTI VASTUVÕTT

     •    Eriarsti esmane vastuvõtt –  50,36 EUR

Uuringud vajadusel:

•        Autorefraktomeetria –  9,01EUR

•        Perimeetria kompuuterperimeetriga – 30,46 EUR

•        Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või volke

          luubiga – 7,19 EUR
jne. 

2. AUTOJUHTIDE LÄBIVAATUS – 80,82 EUR (visiit+ perimeetria)

3. RELVALOA TAOTLEJA LÄBIVAATUS – 80,82EUR( visiit+perimeetria)