Patsientide rahuloluküsitlus

Aprillis 2018 läbiviidud patsientide rahuloluküsitluse Raatuse Kliiniku kokkuvõte ja küsitlusleht.

Jõgeva kirurgia kabineti patsientide rahuloluuuringu kokkuvõte.