Kaja pauklin


Lõpetanud Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna 1981. aastal. Eesti Ofalmoloogide Seltsi liige. 1981-1995 Jõgeva Haigla silmaarst. 1995-ndast aastast algul silmaarstina FIE-na ja hiljem silmaarsti ja juhatuse liikmena Piiri Eriarstiabi OÜ-s.